کلاس سیار معلم گواتمالایی برای دانش‌آموزان همزمان با همه‌گیری کرونا

ویدیوها. کلاس سیار معلم گواتمالایی برای دانش‌آموزان همزمان با همه‌گیری کرونا

در میانه همه‌گیری کرونا و در شرایطی که مدارس در گواتمالا از ماه مارس بدین سو تعطیل شده اند، یک معلم به نام جراردو ایکسوی با سه‌چرخه کلاسی سیار برای دانش آموزان دائر کرده است.

در میانه همه‌گیری کرونا و در شرایطی که مدارس در گواتمالا از ماه مارس بدین سو تعطیل شده اند، یک معلم به نام جراردو ایکسوی با سه‌چرخه کلاسی سیار برای دانش آموزان دائر کرده است.

او که در ناحیه سانتا کروز دل کیچه گواتمالا زندگی می کند، می گوید به دلیل کمبود امکانات در این ناحیه اهالی به وسائل فناوری و ارتباطی دسترسی ندارند.

مطابق آمارها در ناحیه سانتا کروز دل کیچه گواتمالا نرخ بیسوادی ۴۲ درصد است و تنها ۱۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند.

تازه‌ترین ویدیو