عملیات تعقیب و گریز پلیس و راننده مست در مجارستان

ویدیوها. عملیات تعقیب و گریز پلیس و راننده مست در مجارستان

یک راننده ۳۴ ساله مجار که به علت مصرف الکل مست بود، پس از عملیات تعقیب و گریز پلیس مجارستان دستگیر شد.

یک راننده ۳۴ ساله مجار که به علت مصرف الکل مست بود، پس از عملیات تعقیب و گریز پلیس مجارستان دستگیر شد.

پلیس می‌گوید این مرد جوان ۹ چراغ قرمز را رد کرده و ۱۱ بار هم به هشدار‌های توقف پلیس بی‌اعتنا بوده است. پلیس بوداپست، پایتخت مجارستان می‌گوید تخلفات رانندگی این راننده آنقدر زیاد است که می‌توان ۵ بار گواهینامه رانندگی او را باطل کند.

تازه‌ترین ویدیو