جنگل سوخته و دی‌اکسید کربن؛ آن چه آتش‌سوزی سیبری برای زمین به جا گذاشت

جنگل سوخته و دی‌اکسید کربن؛ آن چه آتش‌سوزی سیبری برای زمین به جا گذاشت

دانشمندان می‌گویند آتش‌سوزی ویرانگری که هفته گذشته جنگل‌های وسیع سیبری را درنوردید و به آستانه شهرها رسید، حاصل گرمایش بی‌رویه زمین در سال‌های اخیر بوده است. گرمای هوا در برخی مناطق سیبری در استان کراسنویارسک به رکورد ۳۸ درجه رسید. فاجعه زیست‌محیطی سیبری به این ختم نشد، زیرا این آتش‌سوزی بزرگ چندین تن دی‌اکسید کربن را وارد جو زمین کرد و سبب ذوب شدن بیشتر خاک‌های منجمد قطبی شد.

دانشمندان می‌گویند آتش‌سوزی ویرانگری که هفته گذشته جنگل‌های وسیع سیبری را درنوردید و به آستانه شهرها رسید، حاصل گرمایش بی‌رویه زمین در سال‌های اخیر بوده است. گرمای هوا در برخی مناطق سیبری در استان کراسنویارسک به رکورد ۳۸ درجه رسید. فاجعه زیست‌محیطی سیبری به این ختم نشد، زیرا این آتش‌سوزی بزرگ چندین تن دی‌اکسید کربن را وارد جو زمین کرد و سبب ذوب شدن بیشتر خاک‌های منجمد قطبی شد.

تازه‌ترین ویدیو