نمایش دسته‌جمعی دلفین‌های بازیگوش در ساحل شیلی

ویدیوها. نمایش دسته‌جمعی دلفین‌های بازیگوش در ساحل شیلی

ده‌ها دلفین روز سه‌شنبه با ورود به خلیج والپارایزو واقع در شیلی، شنایی دسته‌جمعی را اجرا کردند.

ده‌ها دلفین روز سه‌شنبه با ورود به خلیج والپارایزو واقع در شیلی، شنایی دسته‌جمعی را اجرا کردند.

تصاویر هوایی ثبت شده از این رخداد، نظم جمعی کمتر دیده شده‌ای را از حرکت جمعی دلفین‌های آزاد و پرشمار به نمایش گذاشته است.

دلفین شیلی در مقایسه با گونه رایج این حیوان دریایی دارای جثه کوچکتری است و پوزه کشیده‌ای ندارد. باله‌های پشتی و کناری این موجود دریایی به نسبت بدنش کوچک است و رنگ پیکر آن ترکیبی از سفید و طیف‌های مختلف خاکستری است.

تازه‌ترین ویدیو