ویدیو؛ سگی که پیک سوپرمارکت شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدیو؛ سگی که پیک سوپرمارکت شد

اروس، سگ ۸ ساله شکلاتی رنگ از نژاد لابرادور به صاحبش که در شهر مدلین کلمبیا یک سوپرمارکت کوچک دارد، کمک می‌کند و جنس‌های مشتریان را به دستشان می‌رساند.

اروس، سگ ۸ ساله شکلاتی رنگ از نژاد لابرادور به صاحبش که در شهر مدلین کلمبیا یک سوپرمارکت کوچک دارد، کمک می‌کند و جنس‌های مشتریان را به دستشان می‌رساند.

قطعا این سگ باهوش و مهربان بلد نیست حرف بزند و آدرس‌ها را بخواند، اما مشتریان و آدرس آنها را از روی جایزه خوراکی که به او می‌دهند، می‌شناسد. 

در این وانفسای کرونا و کسادی کار فروشگاهها، اروس با چابکی در خیابان‌های شهر می‌رود و جنس مشتریان را با سبدی حصیری به در خانه‌هایشان می‌رساند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست