اعتراض به «مسموم‌سازی جهان» در شهر مارسی فرانسه

ویدیوها. اعتراض به «مسموم‌سازی جهان» در شهر مارسی فرانسه

تعدادی از اعضای جنبش «شورش علیه انقراض» و جلیقه زردها در شهر مارسی فرانسه با تجمع مقابل کارخانه سِرِسکس‌اَگری نسبت به فعالیت‌های مخرب این کارخانه علیه محیط زیست اعتراض کردند. معترضان به تعداد آنها حدود ۳۰ نفر گزارش شده از ورود یک محموله گوگرد به این کارخانه جلوگیری کردند. آنها در جریان این اعتراض، خواستار توقف تولید سموم دفع آفات نباتی توسط این کارخانه شدند. معترضان مدیران این کارخانه را متهم کردند که برای تحقق اهداف مالی خود قوانین زیست محیطی بین‌المللی را نقض می‌کنند و با اصرار بر ادامه استقرار آن در نزدیکی مدرسه‌ای واقع در محله‌ای‌ عمدتا فقیرنشین سلامت کودکان و مردم کم‌درآمد را به مخاطره انداخته‌اند.

تعدادی از اعضای جنبش «شورش علیه انقراض» و جلیقه زردها در شهر مارسی فرانسه با تجمع مقابل کارخانه سِرِسکس‌اَگری نسبت به فعالیت‌های مخرب این کارخانه علیه محیط زیست اعتراض کردند. معترضان به تعداد آنها حدود ۳۰ نفر گزارش شده از ورود یک محموله گوگرد به این کارخانه جلوگیری کردند. آنها در جریان این اعتراض، خواستار توقف تولید سموم دفع آفات نباتی توسط این کارخانه شدند. معترضان مدیران این کارخانه را متهم کردند که برای تحقق اهداف مالی خود قوانین زیست محیطی بین‌المللی را نقض می‌کنند و با اصرار بر ادامه استقرار آن در نزدیکی مدرسه‌ای واقع در محله‌ای‌ عمدتا فقیرنشین سلامت کودکان و مردم کم‌درآمد را به مخاطره انداخته‌اند.

تازه‌ترین ویدیو