ارکستر پاریس

ویدیوها. بزرگداشت پایان قرنطینه با اجرای «تنفس هوای تازه» در فیلارمونیک پاریس

هفده نوازنده خوش ذوق و حرفه‌ای، در سالن فیلارمونیک پاریس، گزیده‌ای از اپرای «پارسیفال» ساخته «ریچارد واگنر» را اجرا کردند. اجرایی که آن را «تنفس هوای تازه» نام گذاشتند تا تمثیل و بزرگداشتی باشد از پایان دوران قرنطینه ۵۵ روزه در فرانسه. رهبری این اجرای ویژه را که روز چهارشنبه و بدون حضور تماشاگر برگزار شد، دنیل هاردینگ برعهده داشت.

هفده نوازنده خوش ذوق و حرفه‌ای، در سالن فیلارمونیک پاریس، گزیده‌ای از اپرای «پارسیفال» ساخته «ریچارد واگنر» را اجرا کردند. اجرایی که آن را «تنفس هوای تازه» نام گذاشتند تا تمثیل و بزرگداشتی باشد از پایان دوران قرنطینه ۵۵ روزه در فرانسه. رهبری این اجرای ویژه را که روز چهارشنبه و بدون حضور تماشاگر برگزار شد، دنیل هاردینگ برعهده داشت.

تازه‌ترین ویدیو