پاروی بلم‌رانان باز هم به تن آ‌براه‌های ونیز می‌خورد

ویدیوها. پاروی بلم‌رانان باز هم به تن آ‌براه‌های ونیز می‌خورد

با حذف تدریجی محدودیت‌های قرنطینه کرونا در ایتالیا، بلم‌رانان ونیز بار دیگر بلم‌ خود یا همان گوندولا را به راه انداختند تا گردشگران را به تماشای آبراه‌های کوچک در این شهر رویایی ببرند. بلم‌رانان با این حال ناچار به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، پوشیدن دستکش و ماسک هستند.

با حذف تدریجی محدودیت‌های قرنطینه کرونا در ایتالیا، بلم‌رانان ونیز بار دیگر بلم‌ خود یا همان گوندولا را به راه انداختند تا گردشگران را به تماشای آبراه‌های کوچک در این شهر رویایی ببرند. بلم‌رانان با این حال ناچار به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، پوشیدن دستکش و ماسک هستند.

تازه‌ترین ویدیو