استقبال از مسافران فرودگاه بوداپست با رقص دسته‌جمعی مهمانداران

ویدیوها. استقبال از مسافران فرودگاه بوداپست با رقص دسته‌جمعی مهمانداران

مهمانداران و کارکنان شرکت هواپیمایی «ویزاِیر»(Wizz Air) این روزها از معدود مسافران خود در فرودگاه بوداپست با برگزاری مراسم رقص دسته جمعی استقبال می‌کنند. با انسداد مرزها میان کشورهای اروپایی و اجرای سیاست قرنطینه عمومی در این کشورها، تعداد روزانه پروازهای این شرکت هواپیمایی از مقصد مجارستان به ۱۵ درصد گذشته کاهش یافته است. این رخداد حوصله ۵۰ کارمند و مهماندار ویزایر را که روزانه به فرودگاه بوداپست می‌آمدند، حسابی سَر برده بود. به پیشنهاد یکی از آنها، رقصی دسته جمعی برای ایجاد محیطی بانشاط در فرودگاه بوداپست طراحی و اجرا کردند. رقصی که با استقبال معدود مسافران حاضر در این فرودگاه قرار گرفت. ویزایر از معدود خطوط هوایی اروپاست که همچنان وضعیت اقتصادی پایداری دارد و اعلام کرده که بدون کمک مالی دولت مجارستان و تنها با کاهش هزینه‌های خود، قادر به ادامه فعالیت خواهد بود.

مهمانداران و کارکنان شرکت هواپیمایی «ویزاِیر»(Wizz Air) این روزها از معدود مسافران خود در فرودگاه بوداپست با برگزاری مراسم رقص دسته جمعی استقبال می‌کنند. با انسداد مرزها میان کشورهای اروپایی و اجرای سیاست قرنطینه عمومی در این کشورها، تعداد روزانه پروازهای این شرکت هواپیمایی از مقصد مجارستان به ۱۵ درصد گذشته کاهش یافته است. این رخداد حوصله ۵۰ کارمند و مهماندار ویزایر را که روزانه به فرودگاه بوداپست می‌آمدند، حسابی سَر برده بود. به پیشنهاد یکی از آنها، رقصی دسته جمعی برای ایجاد محیطی بانشاط در فرودگاه بوداپست طراحی و اجرا کردند. رقصی که با استقبال معدود مسافران حاضر در این فرودگاه قرار گرفت. ویزایر از معدود خطوط هوایی اروپاست که همچنان وضعیت اقتصادی پایداری دارد و اعلام کرده که بدون کمک مالی دولت مجارستان و تنها با کاهش هزینه‌های خود، قادر به ادامه فعالیت خواهد بود.

تازه‌ترین ویدیو