استقبال از مسافران فرودگاه بوداپست با رقص دسته‌جمعی مهمانداران
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

استقبال از مسافران فرودگاه بوداپست با رقص دسته‌جمعی مهمانداران

مهمانداران و کارکنان شرکت هواپیمایی «ویزاِیر»(Wizz Air) این روزها از معدود مسافران خود در فرودگاه بوداپست با برگزاری مراسم رقص دسته جمعی استقبال می‌کنند. با انسداد مرزها میان کشورهای اروپایی و اجرای سیاست قرنطینه عمومی در این کشورها، تعداد روزانه پروازهای این شرکت هواپیمایی از مقصد مجارستان به ۱۵ درصد گذشته کاهش یافته است. این رخداد حوصله ۵۰ کارمند و مهماندار ویزایر را که روزانه به فرودگاه بوداپست می‌آمدند، حسابی سَر برده بود. به پیشنهاد یکی از آنها، رقصی دسته جمعی برای ایجاد محیطی بانشاط در فرودگاه بوداپست طراحی و اجرا کردند. رقصی که با استقبال معدود مسافران حاضر در این فرودگاه قرار گرفت. ویزایر از معدود خطوط هوایی اروپاست که همچنان وضعیت اقتصادی پایداری دارد و اعلام کرده که بدون کمک مالی دولت مجارستان و تنها با کاهش هزینه‌های خود، قادر به ادامه فعالیت خواهد بود.

مهمانداران و کارکنان شرکت هواپیمایی «ویزاِیر»(Wizz Air) این روزها از معدود مسافران خود در فرودگاه بوداپست با برگزاری مراسم رقص دسته جمعی استقبال می‌کنند. با انسداد مرزها میان کشورهای اروپایی و اجرای سیاست قرنطینه عمومی در این کشورها، تعداد روزانه پروازهای این شرکت هواپیمایی از مقصد مجارستان به ۱۵ درصد گذشته کاهش یافته است. این رخداد حوصله ۵۰ کارمند و مهماندار ویزایر را که روزانه به فرودگاه بوداپست می‌آمدند، حسابی سَر برده بود. به پیشنهاد یکی از آنها، رقصی دسته جمعی برای ایجاد محیطی بانشاط در فرودگاه بوداپست طراحی و اجرا کردند. رقصی که با استقبال معدود مسافران حاضر در این فرودگاه قرار گرفت. ویزایر از معدود خطوط هوایی اروپاست که همچنان وضعیت اقتصادی پایداری دارد و اعلام کرده که بدون کمک مالی دولت مجارستان و تنها با کاهش هزینه‌های خود، قادر به ادامه فعالیت خواهد بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست