بریتانیایی‌ها با ترانه «دوباره همدیگر را خواهیم دید» ۸ مه را جشن گرفتند

بریتانیایی‌ها با ترانه «دوباره همدیگر را خواهیم دید» ۸ مه را جشن گرفتند

بریتانیایی‌ها با همخوانی آهنگ «دوباره همدیگر را خواهیم دید» روز هشتم مه را که روز پایان جنگ جهانی دوم در برخی کشورهای اروپایی است گرامی‌ داشتند. این روز با عنوان «روز پیروزی» خوانده می‌شود.

بریتانیایی‌ها با همخوانی آهنگ «دوباره همدیگر را خواهیم دید» روز هشتم مه را که روز پایان جنگ جهانی دوم در برخی کشورهای اروپایی است گرامی‌ داشتند. این روز با عنوان «روز پیروزی» خوانده می‌شود.

این اتفاق در پی دعوت الیزابت دوم، ملکه بریتانیا از شهروندان این کشور برای حضور جلوی در خانه‌های خود و هم‌خوانی این آهنگ معروف رخ داد.

ترانه «دوباره همدیگر را خواهیم دید» ویرا لین در زمان جنگ جهانی دوم بسیار محبوب شد و برای خانواده‌هایی که عزیزانشان در میدان‌های نبرد بودند راوی امید به پیروزی در آینده‌ای نزدیک بود.

تازه‌ترین ویدیو