ابداع غرفه‌های ایمن تست سریع کرونا در اسرائیل

ویدیوها. ابداع غرفه‌های ایمن تست سریع کرونا در اسرائیل

یک نهاد درمانی در اسرائیل غرفه‌هایی را برای آزمایش تشخیص ابتلا به ویروس کرونا طراحی کرده که انجام سریع آن را بدون تماس مستقیم میان کادر پزشکی و بیمار ممکن می‌کند. شخصی که بیماران را آزمایش می‌کند، در پشت محفظه‌ای شیشه‌ای ایستاده و تنها دست‌های خود را در دستکش‌های ضخیم لاستیکی بیرون از غرفه قرار داده و نمونه‌های مورد نیاز برای آزمایش را از فرد مراجعه کننده، می‌گیرد. پس از هر نمونه برداری، دستکش‌ها استریل می شود. نتایج این آزمایش پس از پردازش اطلاعات آن، در قالب پرونده سلامت الکترونیکی بیماران گزارش می‌شود.

یک نهاد درمانی در اسرائیل غرفه‌هایی را برای آزمایش تشخیص ابتلا به ویروس کرونا طراحی کرده که انجام سریع آن را بدون تماس مستقیم میان کادر پزشکی و بیمار ممکن می‌کند. شخصی که بیماران را آزمایش می‌کند، در پشت محفظه‌ای شیشه‌ای ایستاده و تنها دست‌های خود را در دستکش‌های ضخیم لاستیکی بیرون از غرفه قرار داده و نمونه‌های مورد نیاز برای آزمایش را از فرد مراجعه کننده، می‌گیرد. پس از هر نمونه برداری، دستکش‌ها استریل می شود. نتایج این آزمایش پس از پردازش اطلاعات آن، در قالب پرونده سلامت الکترونیکی بیماران گزارش می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو