ویدئو؛ تخلیه سطل زباله در روزهای کرونایی ظاهراً فرصتی برای سرگرمی

ویدیوها. ویدئو؛ تخلیه سطل زباله در روزهای کرونایی ظاهراً فرصتی برای سرگرمی

شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات سخت‌گیرانه قرنطینه، میلیونها نفر را در گوشه و کنار دنیا خانه‌نشین کرده، ظاهراً حوصله خیلی‌ها را در چهاردیواری خانه سر برده اما همزمان باعث خلاقیت در تفریح و سرگرمی نیز شده است، آنهم به هنگام بردن سطل زباله به بیرون از خانه. نمونه‌اش این سه شهروند در سه شهر لیسمور، نیوکاسل و سیدنی استرالیا در این ویدئو. قضاوت با خود شماست.

شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات سخت‌گیرانه قرنطینه، میلیونها نفر را در گوشه و کنار دنیا خانه‌نشین کرده، ظاهراً حوصله خیلی‌ها را در چهاردیواری خانه سر برده اما همزمان باعث خلاقیت در تفریح و سرگرمی نیز شده است، آنهم به هنگام بردن سطل زباله به بیرون از خانه. نمونه‌اش این سه شهروند در سه شهر لیسمور، نیوکاسل و سیدنی استرالیا در این ویدئو. قضاوت با خود شماست.

تازه‌ترین ویدیو