ویدئو؛ شیلیایی‌ها کرونا را نادیده گرفتند و تظاهرات کردند

ویدئو؛ شیلیایی‌ها کرونا را نادیده گرفتند و تظاهرات کردند

شماری از شهروندان شیلی برغم تبعات و خطرات ویروس‌کرونا، روز جمعه در سانتیاگو، پایتخت، علیه دولت مرکزی تظاهرات کردند. پلیس نیز برای مقابله با معترضان از خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. یکی از معترضان به خبرنگاران گفت که اصلا باکی از ویروس کرونا ندارند چرا که دولتی دارند که از کشتن معترضان ابایی ندارد. شیلی در ۵ ماه اخیر دستخوش تظاهرات شهروندانی است که خواهان تسهیلات بیشتر از سوی دولت از جمله؛ بهبود وضعیت بازنشستگی، بهداشت و آموزش هستند.

شماری از شهروندان شیلی برغم تبعات و خطرات ویروس‌کرونا، روز جمعه در سانتیاگو، پایتخت، علیه دولت مرکزی تظاهرات کردند. پلیس نیز برای مقابله با معترضان از خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. یکی از معترضان به خبرنگاران گفت که اصلا باکی از ویروس کرونا ندارند چرا که دولتی دارند که از کشتن معترضان ابایی ندارد. شیلی در ۵ ماه اخیر دستخوش تظاهرات شهروندانی است که خواهان تسهیلات بیشتر از سوی دولت از جمله؛ بهبود وضعیت بازنشستگی، بهداشت و آموزش هستند.

تازه‌ترین ویدیو