پاپ با صلیب دوران طاعون برای ایتالیا دعا کرد

ویدیوها. پاپ با صلیب دوران طاعون برای ایتالیا دعا کرد

پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز یکشنبه از مقر خود در واتیکان خارج شد و پیاده به کلیسایی در ایتالیا رفت تا برای مردم این کشور در بحبوحه شیوع کرونا دعا کند. پاپ در کلیسای جامع رم یک صلیب متعلق به دوران طاعون بزرگ در ایتالیا را در دست داشت. تنها در شبانه‌روز شنبه تا یکشنبه ۳۶۸ نفر در ایتالیا بر اثر کرونا جان باختند.

پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز یکشنبه از مقر خود در واتیکان خارج شد و پیاده به کلیسایی در ایتالیا رفت تا برای مردم این کشور در بحبوحه شیوع کرونا دعا کند. پاپ در کلیسای جامع رم یک صلیب متعلق به دوران طاعون بزرگ در ایتالیا را در دست داشت. تنها در شبانه‌روز شنبه تا یکشنبه ۳۶۸ نفر در ایتالیا بر اثر کرونا جان باختند.

تازه‌ترین ویدیو