ادامه اعتراضات در شیلی با وجود رسیدن ویروس کرونا

ویدیوها. ادامه اعتراضات در شیلی با وجود رسیدن ویروس کرونا

تظاهرکنندگان در سانتیاگو پایتخت شیلی روز یکشنبه نیز راهی خیابان‌ها شده با پلیس این کشور درگیر شدند. معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کردند و نیروهای پلیس نیز با شلیک گلوله‌های مشقی، پرتاب گاز اشک‌آور و نیز پاشیدن آب تلاش کرد تظاهرکنندگان خشمگین را مهار کند.

تظاهرکنندگان در سانتیاگو پایتخت شیلی روز یکشنبه نیز راهی خیابان‌ها شده با پلیس این کشور درگیر شدند. معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کردند و نیروهای پلیس نیز با شلیک گلوله‌های مشقی، پرتاب گاز اشک‌آور و نیز پاشیدن آب تلاش کرد تظاهرکنندگان خشمگین را مهار کند.

تظاهرات در شیلی ماه اکتبر سال گذشتهٔ میلادی در اعتراض به عملکرد دولت و وضع بد معیشتی آغاز شد و تظاهرکنندگان با وجود حضور گستردهٔ نیروهای نظامی و نیز شیوع ویروس کرونا همچنان به اعتراض خود در خیابان‌ها ادامه می‌دهند.

تازه‌ترین ویدیو