بازخوانی احساسی ترانه «وداع» در پارلمان اتحادیه اروپا

ویدیوها. بازخوانی احساسی ترانه «وداع» در پارلمان اتحادیه اروپا

دیروز نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا‌ قطعه مشهور اسکاتلندی وداع را در آخرین حضور نمایندگان بریتانیا در صحن پارلمان خواندند. اولین بار این قطعه فولکلور اسکاتلندی توسط فراماسون‌های بریتانیایی و فرانسوی بازخوانی و تبدیل به یکی از سرودهای مشترک ماسون‌ها شد.

دیروز نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا‌ قطعه مشهور اسکاتلندی وداع را در آخرین حضور نمایندگان بریتانیا در صحن پارلمان خواندند. اولین بار این قطعه فولکلور اسکاتلندی توسط فراماسون‌های بریتانیایی و فرانسوی بازخوانی و تبدیل به یکی از سرودهای مشترک ماسون‌ها شد.

تازه‌ترین ویدیو