تظاهرات کلمبیایی‌ها علیه افزایش مالیات فقرا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات کلمبیایی‌ها علیه افزایش مالیات فقرا

صدها کلمبیایی روز سه شنبه با حضور در خیابان‌های بوگوتا، پایتخت، علیه اصلاحات مالیاتی دولت این کشور تظاهرات کردند. معترضان ایوان دوکو، رئیس جمهوری محافظه‌کار کلمبیا را متهم کردند که قصد دارد سیستم آموزش و بهداشت رایگان را به بهانه اجرای طرح جدید مالیاتی تغییر دهد. دولت آقای دوکو اعلام کرده که قصد دارد با برقراری دوباره مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف فقرا، تخفیف‌هایی را به آن دسته از شرکت‌هایی که جوانان را استخدام کنند، اعطا کند. این تظاهرات با مداخله پلیس پایتخت به خشونت گرایید و در نتیجه آن ۵۰۰ تن مجروح و ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.

صدها کلمبیایی روز سه شنبه با حضور در خیابان‌های بوگوتا، پایتخت، علیه اصلاحات مالیاتی دولت این کشور تظاهرات کردند. معترضان ایوان دوکو، رئیس جمهوری محافظه‌کار کلمبیا را متهم کردند که قصد دارد سیستم آموزش و بهداشت رایگان را به بهانه اجرای طرح جدید مالیاتی تغییر دهد. دولت آقای دوکو اعلام کرده که قصد دارد با برقراری دوباره مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف فقرا، تخفیف‌هایی را به آن دسته از شرکت‌هایی که جوانان را استخدام کنند، اعطا کند. این تظاهرات با مداخله پلیس پایتخت به خشونت گرایید و در نتیجه آن ۵۰۰ تن مجروح و ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست