بارش برف در پارک ملی شنونگجیا در چین حیوانات را هیجان زده کرد

ویدیوها. بارش برف در پارک ملی شنونگجیا در چین حیوانات را هیجان زده کرد

بارش برف در پارک ملی شنونگجیا در استان هوبئی چین تعدادی از حیوانات حاضر در این محل را هیجان زده کرده است.

بارش برف در پارک ملی شنونگجیا در استان هوبئی چین تعدادی از حیوانات حاضر در این محل را هیجان زده کرده است.

پانداهایی که در پارک ملی شنونگجیا نگهداری می شوند از درختانی که برف بر رویشان نشسته بود بالا رفتند.

منظره زمستانی این پارک بسیاری از گردشگران را نیز به این محل جذب کرده است.

تازه‌ترین ویدیو