«پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند

ویدیوها. «پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند

هزاران پروانه مشهور به «پروانه‌های شهریار» که رنگ بالهایشان از ترکیبی از رنگ‌های سیاه و نارنجی تشکیل شده است در مهاجرت سالانه خود به خانه زمستانی‌شان در مرکز مکزیک رسیدند.

هزاران پروانه مشهور به «پروانه‌های شهریار» که رنگ بالهایشان از ترکیبی از رنگ‌های سیاه و نارنجی تشکیل شده است در مهاجرت سالانه خود به خانه زمستانی‌شان در مرکز مکزیک رسیدند.

این پروانه‌ها که از شاهکارهای جهان حشرات به شمار می روند ۴۸۰۰ کیلومتر را از آمریکای شمالی طی می کنند تا به مکزیک برسند.

متخصصان محیط زیست می گویند که تعداد این پروانه‌ها که در سال ۱۹۹۶ حدود یک میلیارد را شامل می شد، سال گذشته به ۳۵ میلیون کاهش یافته است. متخصصان می گویند که از بین رفتن زیستگاه این پروانه‌ها به دلیل فعالیت‌های انسانی، سموم دفع آفات و تغییرات اقلیمی، از جمله عوامل کاهش تعداد این پروانه‌هاست.

تازه‌ترین ویدیو