خرس قطبی باغ‌وحش وین دوقلو زایید

ویدیوها. خرس قطبی باغ‌وحش وین دوقلو زایید

خرس قطبی ماده در اولین تجربه زایمان خود در باغ‌وحش وین دوقلو زایید. این خرس قطبی که نورا نام دارد، تحت مراقبت ویژه‌ قرار داشت ولی یکی از دوقلوهای او از دست رفت ولی دومین آنها با وزن ۵۰۰ گرم سالم به دنیا آمد. این نخستین زایمان موفق خرس‌های قطبی باغ‌وحش وین از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

خرس قطبی ماده در اولین تجربه زایمان خود در باغ‌وحش وین دوقلو زایید. این خرس قطبی که نورا نام دارد، تحت مراقبت ویژه‌ قرار داشت ولی یکی از دوقلوهای او از دست رفت ولی دومین آنها با وزن ۵۰۰ گرم سالم به دنیا آمد. این نخستین زایمان موفق خرس‌های قطبی باغ‌وحش وین از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

تازه‌ترین ویدیو