عملیات شبیه‌سازی در ساحل نورماندی؛ ۷۵ سال بعد

ویدیوها. عملیات شبیه‌سازی در ساحل نورماندی؛ ۷۵ سال بعد

شماری از نیروهای ویژه ارتش آمریکا در برابر دیدگان کهنه سربازان این کشور در ساحل نرماندی در شمال فرانسه، عملیات هفتاد و پنج سال پیش متفقین در جنگ جهانی دوم را شبیه‌سازی کردند. در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ سربازان زیر آتش رگبار از کشتی ها پیاده شده و از جداره تپه‌های ساحلی این ناحیه بالا رفتند تا تیربار نیروهای آلمان نازی را خاموش کنند. این نمایش بخشی از ویژه برنامه‌های مختلفی است که به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات موسوم به D-Day متفقین انجام شد، عملیاتی که باعث آزادی اروپا از اشغال آلمان نازی شد.

شماری از نیروهای ویژه ارتش آمریکا در برابر دیدگان کهنه سربازان این کشور در ساحل نرماندی در شمال فرانسه، عملیات هفتاد و پنج سال پیش متفقین در جنگ جهانی دوم را شبیه‌سازی کردند. در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ سربازان زیر آتش رگبار از کشتی ها پیاده شده و از جداره تپه‌های ساحلی این ناحیه بالا رفتند تا تیربار نیروهای آلمان نازی را خاموش کنند. این نمایش بخشی از ویژه برنامه‌های مختلفی است که به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات موسوم به D-Day متفقین انجام شد، عملیاتی که باعث آزادی اروپا از اشغال آلمان نازی شد.

تازه‌ترین ویدیو