آوای سازهای یخی برای حفظ اقیانوس‌‌ها

ویدیوها. آوای سازهای یخی برای حفظ اقیانوس‌‌ها

ویدئوی تازه انتشار یافته گروه موسیقی گرین پیس نوازندگان این گروه را در حال نواختن با سازهایی تراشیده از یخ نشان می‌دهد. این گروه ویدیوی آهنگ «خاطرات اقیانوس» را در دمای منهای ۱۲ درجه نروژ اجرا کرده است. سازهایی که این نوازندگان با‌ آنها موسیقی اجرا می‌کنند از یخ‌های قطبی تراشیده شده و حامل این پیام است که «دستکم ۳۰ درصد از آب اقیانوس‌های جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی نیاز به محافظت جدی» خواهند داشت.

ویدئوی تازه انتشار یافته گروه موسیقی گرین پیس نوازندگان این گروه را در حال نواختن با سازهایی تراشیده از یخ نشان می‌دهد. این گروه ویدیوی آهنگ «خاطرات اقیانوس» را در دمای منهای ۱۲ درجه نروژ اجرا کرده است. سازهایی که این نوازندگان با‌ آنها موسیقی اجرا می‌کنند از یخ‌های قطبی تراشیده شده و حامل این پیام است که «دستکم ۳۰ درصد از آب اقیانوس‌های جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی نیاز به محافظت جدی» خواهند داشت.

تازه‌ترین ویدیو