ویدئو؛ آغاز فصل ماهیگیری سنتی با پرندگان در ژاپن

ویدیوها. ویدئو؛ آغاز فصل ماهیگیری سنتی با پرندگان در ژاپن

گردشگران بسیاری از سراسر ژاپن در کنار رودخانه ناگارا در مرکز این کشور گردهم آمدند تا آغاز فصل ماهی‌گیری سنتی را جشن بگیرند. ماه‌گیران از پرندگان باکلان برای صید ماهی آیو (شیرین‌ماهی) استفاده می‌کنند. قدمت این روش سنتی به بیش از هزار و سیصد سال می‌رسد.

گردشگران بسیاری از سراسر ژاپن در کنار رودخانه ناگارا در مرکز این کشور گردهم آمدند تا آغاز فصل ماهی‌گیری سنتی را جشن بگیرند. ماه‌گیران از پرندگان باکلان برای صید ماهی آیو (شیرین‌ماهی) استفاده می‌کنند. قدمت این روش سنتی به بیش از هزار و سیصد سال می‌رسد.

ماه‌گیران شب‌هنگام در مراسم آغاز این فصل با لباس سنتی و سوار بر قایق‌هایی که با مشعل روشن شده اند با مهارت بی‌همتایی پرندگان باکلان را با طناب به صید ماهی هدایت می کنند.

سال گذشته بیش از ۷۶ هزار گردشگر برای تماشای این مراسم به رودخانه ناگارا آمدند. فصل ماه‌گیری با پرندگان باکلان تا پانزدهم ماه اکتبر ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو