نمایش بازیگران سریال تاج و تخت در برج لندن

نمایش بازیگران سریال تاج و تخت در برج لندن

گردشگرانی که روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین برای مشاهده مراسم تعویض پست نگهبانان در برج لندن بریتانیا به این مکان رفته بودند، ناگهان خود را در وسط سریال تاج و تخت با بازیگران آن یافتند.

گردشگرانی که روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین برای مشاهده مراسم تعویض پست نگهبانان در برج لندن بریتانیا به این مکان رفته بودند، ناگهان خود را در وسط سریال تاج و تخت با بازیگران آن یافتند.

گروه موزیک سربازان بریتانیایی با سازهای خود نمایش این بازیگران را همراهی کردند.

آخرین سری از این مجموعه قرار است روز دوشنبه ۲۶ فروردین نمایش داده شود.

تازه‌ترین ویدیو