رویت جانور بزرگ دریایی در سواحل کیپ تاون

ویدیوها. رویت جانور بزرگ دریایی در سواحل کیپ تاون

یک فک فیلی در ساحل کیپ تاون در آفریقای جنوبی مشاهده شد. 

یک فک فیلی در ساحل کیپ تاون در آفریقای جنوبی مشاهده شد. 

این جانور بزرگ دریایی که احتمالا در قطب جنوب زندگی می کند برای سفر به کیپ تاون ۶۵۰۰ کیلومتر را طی کرده است.

این اولین بار نیست که فک فیلی در ساحل شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی دیده می شود. حضور فک فیلی در ساحل کیپ تاون به شناگران و گردشگران در این محل امکان داد که این جانور بزرگ دریایی را از نزدیک مشاهده کنند.

تازه‌ترین ویدیو