ماراتون سونا در یخ‌بندان استونی

ویدیوها. ماراتون سونا در یخ‌بندان استونی

شرکت کنندگانی از سراسر اروپا برای شرکت در مسابقه ماراتون سونا در سرمای زمستان به شهر اوتپا واقع در کشور استونی سرازیر شدند.

شرکت کنندگانی از سراسر اروپا برای شرکت در مسابقه ماراتون سونا در سرمای زمستان به شهر اوتپا واقع در کشور استونی سرازیر شدند.

در این رقابت، تیم‌های ۴ نفره باید در دمای زیر صفر از یک سونا بعد از توقفی ۳ دقیقه‌ای به سونای دیگری می دویدند. در مجموع ۱۹ سونا در مسیر مسابقه قرار داشت و برای شرکت‌کنندگانی که حاضر می شدند سر خود را قبل از رسیدن به سونا، در آب یخ فرو کنند، امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شد.

اعضای تیمی که اسم و عنوان «سلفی» را برای خود برگزیده بودند با رکورد ۳ ساعت برنده مسابقه شدند و به عنوان جایزه یک سونای ویژه را با خود به خانه بردند.

تازه‌ترین ویدیو