هراس از سیل پس از پایان یخبندان در آمریکا

ویدیوها. هراس از سیل پس از پایان یخبندان در آمریکا

موج سرمای شدیدی که هفته گذشته به ایالت‌های غرب میانه آمریکا رسیده بود، اکنون تقریبا از این منطقه رفته است. اما ساکنان مناطق فرودست ایلینوی اکنون از احتمال راه افتادن سیل در هراسند.

موج سرمای شدیدی که هفته گذشته به ایالت‌های غرب میانه آمریکا رسیده بود، اکنون تقریبا از این منطقه رفته است. اما ساکنان مناطق فرودست ایلینوی اکنون از احتمال راه افتادن سیل در هراسند.

مردم ویلمینگتون با دیدن حرکت‌های رود یخ‌زده کانکاکی از آن بیم دارند که با آب شدن یخ‌ها، حجم عظیمی از آب ناگهان از پشت یک توده بزرگ یخ به راه افتاده و سیل ایجاد کند.

مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید

تازه‌ترین ویدیو