آغاز سال نو میلادی در قدیمی‌ترین مدرسۀ گل‌آرایی ژاپن

ویدیوها. آغاز سال نو میلادی در قدیمی‌ترین مدرسۀ گل‌آرایی ژاپن

قدمت برگزاری مراسم ویژۀ آغاز سال نو میلادی در مدرسۀ مشهور ایکنوبو (Ikenobo) که بزرگترین و قدیمی‌ترین مدرسۀ پرورش گل و گل‌آرایی در ژاپن است، به قرن شانزده برمی‌گردد و هرساله ۱۵۰۰ دانش آموز از سراسر ژاپن در این مراسم شرکت می‌کنند.

قدمت برگزاری مراسم ویژۀ آغاز سال نو میلادی در مدرسۀ مشهور ایکنوبو (Ikenobo) که بزرگترین و قدیمی‌ترین مدرسۀ پرورش گل و گل‌آرایی در ژاپن است، به قرن شانزده برمی‌گردد و هرساله ۱۵۰۰ دانش آموز از سراسر ژاپن در این مراسم شرکت می‌کنند.

از این تعداد ۳۶ نفر از دختران دانش آموزان، لباس سنتی کشور یعنی کیمونو را می‌پوشند و به معبد روکاکودو (Rokkakudo) می‌روند؛مکانی که به خاستگاه گل‌آرایی ژاپنی مشهور است.

تازه‌ترین ویدیو