تداوم تظاهرات جلیقه زردها در پاریس

ویدیوها. تداوم تظاهرات جلیقه زردها در پاریس

تظاهرات جلیقه زردها امروز شنبه، ۲۹ دسامبر در فرانسه ادامه یافت. در پاریس جلیقه زردها و پلیس با هم درگیر شده‌اند. البته در کنار تصاویری از درگیری‌ها، شاهد خوش‌وبش برخی از جلیقه زردها با نیروهای پلیس هستیم.

تظاهرات جلیقه زردها امروز شنبه، ۲۹ دسامبر در فرانسه ادامه یافت. در پاریس جلیقه زردها و پلیس با هم درگیر شده‌اند. البته در کنار تصاویری از درگیری‌ها، شاهد خوش‌وبش برخی از جلیقه زردها با نیروهای پلیس هستیم.

جنبش جلیقه زردها در فرانسه به شکل خودجوش از پایان ماه اکتبر در شبکه‌های اجتماعی به ظهور رسید. تجمع آنها روز هفدهم نوامبر (۲۶ آبان) در بزرگراه‌ها، میدان‌های اصلی شهر و عوارضی‌ها در سرتاسر فرانسه گسترده شد. امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه برای به دنبال اعتراض‌ جلیقه زردها وعده داد تا حداقل دستمزد تا ۱۰۰ یورو افزایش یاید. با این حال جلیقه زردها در خیابان‌ها و میدان‌های حضور یافته و خواهان استعفای ماکرون هستند.

تازه‌ترین ویدیو