خیابان شانزه‌لیزه پاریس در فردای ناآرامی‌ها

ویدیوها. خیابان شانزه‌لیزه پاریس در فردای ناآرامی‌ها

در پی رویارویی پلیس و معترضان به افزایش قیمت سوخت موسوم به «جلیقه زردها» در روز شنبه ۲۴ نوامبر خساراتی به خیابان شانزه‌لیزه وارد شد. شهرداری پاریس در روز بعد از ناآرامی‌ها اقدام به تمیز کردن این خیابان معروف پایتخت فرانسه کرد. 

در پی رویارویی پلیس و معترضان به افزایش قیمت سوخت موسوم به «جلیقه زردها» در روز شنبه ۲۴ نوامبر خساراتی به خیابان شانزه‌لیزه وارد شد. شهرداری پاریس در روز بعد از ناآرامی‌ها اقدام به تمیز کردن این خیابان معروف پایتخت فرانسه کرد. 

بخشی از سنگفرش این خیابان توسط معترضان کنده و شیشه برخی از کافه‌ها و مغازه‌ها نیز شکسته شده است اما با این حال وزیر کشور فرانسه گفته خسارات مادی و اندک بوده‌اند.

آغاز درگیری زمانی رخ داد که معترضان به سمت کاخ الیزه در مجاورت خیابان شانزه‌لیزه حرکت کردند.

پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان داشت و معترضان با آتش‌زدن صندلی کافه‌ها، شکستن شیشه مغازه‌ها و پرتاب کپسول‌های گاز آتش‌زا به مقابله برخاستند.

بنا به آمار پلیس در جریان درگیری‌های تظاهرکنندگان با پلیس در شانزلیزه در روز شنبه، ۲۴ تن شامل پنج مامور پلیس زخمی شدند. ۶۹ تن نیز بازداشت شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو