رستورانی با کابین‌های تک نفره برای خوردن غذا در تنهایی

ویدیوها. رستورانی با کابین‌های تک نفره برای خوردن غذا در تنهایی

اگر دوست ندارید تنهایی به رستوران بروید چون بقیه آدم‌ها شما را نگاه می‌کنند، بدانید که یک رستوران ژاپنی در محله منهتن نیویورک این مشکل را برای شما حل کرده است.

اگر دوست ندارید تنهایی به رستوران بروید چون بقیه آدم‌ها شما را نگاه می‌کنند، بدانید که یک رستوران ژاپنی در محله منهتن نیویورک این مشکل را برای شما حل کرده است.

در این رستوران که سوپ مخصوص ژاپنی به نام «رامن» غذای اصلی آن است، میزهای غذای تک نفره همچون کوپه‌های قطار از هم جدا شده‌اند. سفارش غذا نیز از طریق نوشتن روی یک تکه کاغذ انجام می‌شود و به این ترتیب شما می‌توانید در تنهایی مطلق غذای خود را میل کنید.

تازه‌ترین ویدیو