طوفان تگرگ و باران شدید در بیروت

ویدیوها. طوفان تگرگ و باران شدید در بیروت

بارش شدید باران و تگرگ روز پنجشنبه بیروت، پایتخت لبنان را به شدت تحت تاثیر قرار داد. ناپایداری ناگهانی شرایط جوی که با بارش های سنگین و ریزش تگرگ در سواحل شرقی مدیترانه همراه بود سبب جاری شدن سیل در بسیاری از شهرهای سوریه و لبنان شد.

بارش شدید باران و تگرگ روز پنجشنبه بیروت، پایتخت لبنان را به شدت تحت تاثیر قرار داد. ناپایداری ناگهانی شرایط جوی که با بارش های سنگین و ریزش تگرگ در سواحل شرقی مدیترانه همراه بود سبب جاری شدن سیل در بسیاری از شهرهای سوریه و لبنان شد.

در بیروت ریزش باران و تگرگ سنگین جریان عادی زندگی را مختل کرد و باعث شکسته شدن شیشه برخی خودروها و نیز شکستن دیرک های برق و درختان شد.

تازه‌ترین ویدیو