کشمیر تحت کنترل هند؛ دست‌کم ۳ کشته در درگیری مخالفان با نیروهای پلیس

ویدیوها. کشمیر تحت کنترل هند؛ دست‌کم ۳ کشته در درگیری مخالفان با پلیس

شهر سرینگر در منطقۀ کشمیر هند روز چهارشنبه بار دیگر صحنۀ درگیری میان معترضان مخالف سیاستهای هند و نیروهای پلیس بود.

شهر سرینگر در منطقۀ کشمیر هند روز چهارشنبه بار دیگر صحنۀ درگیری میان معترضان مخالف سیاستهای هند و نیروهای پلیس بود.

درگیری در این منطقه از بامداد چهارشنبه آغاز شد یعنی زمانی که نیروهای پلیس، منطقه‌ای در حومۀ شهر را که گفته می‌شد شماری از شورشیان در آنجا پناه گرفته‌اند محاصره کردند.

پس از آن تبادل آتش آغاز شد که حدود نیم ساعت طول کشید و در جریان آن دو تن از شورشیان و یکی از نیروهای پلیس کشته و دست‌کم ۳ سرباز نیز زخمی شدند.

با انتشار اخبار مربوط به این درگیری، مخالفان سیاستهای هند در شهر سرینگر نیز به خیابان‌ها آمدند و در چند نقطۀ شهر در همبستگی با شورشیان دست به اعتراض زدند.

تظاهرکنندگان که سعی داشتند به محل حادثه بروند، به سمت نیروهای پلیس که مسیرشان را سد کرده بودند، سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز در واکنش از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کرد.

درگیری‌های روز چهارشنبه آخرین حادثه از موج جدید ناآرامی‌ها در منطقه در پی برگزاری انتخابات شوراهای محلی بود؛ انتخاباتی که با مشارکت کم جمعیت اکثرا مسلمان آن برگزار شد؛ جدایی طلبان و شورشیان مسلح این انتخابات را تحریم کرده بودند.

ادارۀ منطقۀ کشمیر میان دو کشور هند و پاکستان تقسیم شده با این وجود هر کدام از این دو کشور، به تنهایی ادعای حاکمیت بر تمام کشمیر را دارد.

اکثر ساکنان کشمیر از شورشیان حمایت می‌کنند و خواستار آن هستند که یا کل این منطقه به عنوان سرزمینی یکپارچه تحت حاکیمت پاکستان قرار بگیرد و یا به عنوان کشوری مستقل شناخته شود.

شورشیان از سال ۱۹۸۹ میلادی با کنترل هند بر این منطقه مبارزه می‌کنند و در این مدت حدود ۷۰ هزار نفر در جریان درگیری‌ها، قیام‌ها و سرکوبها کشته شده‌اند.

هند پاکستان را متهم می کند که شورشیان را مسلح می‌کند و به آنها آموزش می‌دهد؛ ادعایی که از سوی پاکستان رد می شود.

تازه‌ترین ویدیو