کمک دریانوردان شیلی به نهنگ گرفتار در طناب‌های ماهیگیری

ویدیوها. کمک دریانوردان شیلی به نهنگ گرفتار در طناب‌های ماهیگیری

دریانوردان شیلی و ماهیگیران این کشور به کمک یکدیگر زندگی نهنگی را که در انبوهی از زباله‌های دریایی گیر کرده بود، نجات دادند.

دریانوردان شیلی و ماهیگیران این کشور به کمک یکدیگر زندگی نهنگی را که در انبوهی از زباله‌های دریایی گیر کرده بود، نجات دادند.

دریانوردان این نهنگ گرفتار در شبکه‌ای از تورها و طناب‌های ماهیگیری را در نزدیکی منطقۀ پاتاگونیا پیدا کردند و پس از آن از ماهیگیران درخواست کمک کردند. در پاسخ به این درخواست، ماهیگیران محلی به کمک کشتی گارد ساحلی شیلی رهسپار محل شدند. آنها پس از سه ساعت به محل اعلام شده رسیدند و درنهایت پس از یکساعت تلاش توانستند این نهنگ را از میان تورها و طنابها رها کنند.

تازه‌ترین ویدیو