شیرجه از روی پل عثمانی در بوسنی

شیرجه از روی پل عثمانی در بوسنی

شهروندان شهر موستار در روز یکشنبه ۲۹ ژوئیه (۷ مرداد) در بوسنی شاهد رقابت شیرجه‌زنان از روی پل مرتفع ساخت دوران عثمانی بودند.

شهروندان شهر موستار در روز یکشنبه ۲۹ ژوئیه (۷ مرداد) در بوسنی شاهد رقابت شیرجه‌زنان از روی پل مرتفع ساخت دوران عثمانی بودند.

این مسابقه که از روی پلی به ارتفاع ۲۷ متری بر روی رودخانه نرتوا انجام می‌شود، بخشی از مراسم سنتی مردم این منطقه است.

قدمت این پل به قرن ۱۶ بازمی‌گردد اما در دوران جنگ بوسنی در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۵ تخریب شد.

این پل که نماد شهر موستار است در سال ۲۰۰۴ بازسازی شد.

تازه‌ترین ویدیو