موج گرما اروپا و فرانسه را در می‌نوردد

ویدیوها. موج گرما اروپا و فرانسه را در می‌نوردد

موج گرما در روزهای گذشته برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه را در برگرفته است. در روز پنج شنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه) به ۳۸ درجه سانتیگراد رسید و مردم محلی و گردشگران برای خنثی کردن موج گرما، سعی دارند که با استفاده از روش‌های مختلف خود را خنک کنند.

موج گرما در روزهای گذشته برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه را در برگرفته است. در روز پنج شنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه) به ۳۸ درجه سانتیگراد رسید و مردم محلی و گردشگران برای خنثی کردن موج گرما، سعی دارند که با استفاده از روش‌های مختلف خود را خنک کنند.

موج گرما در روزهای آینده نیز در فرانسه باقی خواهد ماند و دما در کل روز بین ۳۴ تا ۳۷ درجه باقی خواهد ماند و حتی در شب دما بالا باقی خواهد ماند. به دلیل این موج گرما به ساکنان فرانسه در رابطه با تغییرات دمایی از سوی مقامات محلی هشدار داده شده است.

از سوی متخصصان امور بهداشت و درمان به همه شهروندان بخصوص سالمندان، کودکان و افراد دچار شرایط خاص پزشکی توصیه شده که به طور مرتب مایعات بنوشند و دمای بدن خود را با استفاده از حوله‌های خیس کاهش دهند.

تازه‌ترین ویدیو