«اروپا در برابر بحران پناهجویان، چشم‌انداز بلندمدت سیاسی ندارد»
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

«اروپا در برابر بحران پناهجویان، چشم‌انداز بلندمدت سیاسی ندارد»

«پذیرفته‌شدن پناهجویان به این بستگی دارد که لطف دولت‌ها شامل حالشان بشود یا نه.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست