مسابقه قوی‌ترین هیزم‌شکنان جهان

ویدیوها. مسابقه قوی‌ترین هیزم‌شکنان جهان

مسابقه قوی‌ترین هیزم‌شکنان جهان که از سال ۱۹۸۵ تا کنون در شهرهای مختلف جهان برگزار می‌شود، امسال در شهر مارسی فرانسه برگزار شد.

مسابقه قوی‌ترین هیزم‌شکنان جهان که از سال ۱۹۸۵ تا کنون در شهرهای مختلف جهان برگزار می‌شود، امسال در شهر مارسی فرانسه برگزار شد.

حمل تنه درخت، قطعه قطعه کردن چوب‌های بزرگ با تبر و اره کردن الوار با دقت و سرعت هر چه بیشتر، اینها کارهایی است که شرکت‌کنندگان باید در جریان این مسابقه انجام می‌دادند تا به جایزه برسند. امسال استیرلینگ هارت از کانادا با رکورد ۱ دقیقه و ۳ ثانیه نفر اول این مسابقات شد.

تازه‌ترین ویدیو