کاتولیک‌های متعصب فیلیپین در «جمعه نیک» خود را مصلوب می‌کنند

ویدیوها. کاتولیک‌های متعصب فیلیپین در «جمعه نیک» خود را مصلوب می‌کنند

کاتولیک‌های مذهبی فیلیپین در روز جمعه نیک یا «آدینه مقدس»، صحنه مصلوب شدن عیسی مسیح را در شهر سن فرناندو (مرکز استان پامپانگا) بازسازی می‌کنند.

کاتولیک‌های مذهبی فیلیپین در روز جمعه نیک یا «آدینه مقدس»، صحنه مصلوب شدن عیسی مسیح را در شهر سن فرناندو (مرکز استان پامپانگا) بازسازی می‌کنند.

این افراد متعصب که درد زیادی را برای بازسازی مصلوب شدن مسیح متحمل می‌‌شوند، معتقدند که این درد باعث از بین رفتن گناهان آنها می‌شود.

این مراسم ترکیبی از رسومات کلیسای کاتولیک روم و باورهای محلی به قربانی و معجزه است.

روبن ایناج، یکی از افراد محلی این شهر، اولین نفری است که در مراسم امسال با فرو کردن میخ به دستان و پاهایش به صلیب کشیده می‌شود اما او در مجموع ۳۲ بار در مراسم سالهای پیش به صلیب کشده شده است.

آخرین کاتولیکی که در مراسم امسال آدینه مقدس مصلوب شد، مری جین ساونس است که در مجموع هفت بار در این مراسم به صلیب کشیده شده است.

جمعه نیک یا آدینه مقدس، آغاز اعیاد مقدس مسیحیان است که با یکشنبه پاک، روز رستاخیز و بازگشت مسیح از مرگ خاتمه میابد.

تازه‌ترین ویدیو