۶۰ نوع پروانه از قاره آمریکا، آسیا و آفریقا مهمان موزه تاریخ طبیعی لندن

ویدیوها. ۶۰ نوع پروانه از قاره آمریکا، آسیا و آفریقا مهمان موزه تاریخ طبیعی لندن

۶۰ نوع پروانه از قاره آمریکا، آسیا و آفریقا مهمان موزه تاریخ طبیعی لندن هستند.

۶۰ نوع پروانه از قاره آمریکا، آسیا و آفریقا مهمان موزه تاریخ طبیعی لندن هستند.

برای بازدید از این پروانه‌ها باید به داخل محوطه‌ای سربسته با دمای کنترل شده در قسمت شرقی موزه رفت. بازدیدکنندگان می‌توانند در این محوطه قدم زده و از نزدیک شاهد پرواز «پروانه‌های شورانگیز» باشند. این نمایشگاه فرصت نایابی است برای مشاهده زندگی یک پروانه؛ از تخم‌گذاری تا پیله تا تبدیل شدن به یک پروانه زیبا و رنگارنگ.

تازه‌ترین ویدیو