شنا در هوای منفی هشت درجه در آلمان

ویدیوها. شنا و بازی های سنتی در دمای منفی ۸ درجه آلمان

تعدادی از شناگران آلمانی، روز دوشنبه و در دمای منفی ۸ درجه سانتیگراد شهر مونیخ، شنای در استخر رو باز با آب ۲۸ درجه سانتیگراد را تجربه کردند. تجربه ای که به اعتقاد آنها بسیار جذاب و دوست داشتنی بود.

تعدادی از شناگران آلمانی، روز دوشنبه و در دمای منفی ۸ درجه سانتیگراد شهر مونیخ، شنای در استخر رو باز با آب ۲۸ درجه سانتیگراد را تجربه کردند. تجربه ای که به اعتقاد آنها بسیار جذاب و دوست داشتنی بود.

همزمان برخی دیگر از شهروندان، این روز را با بازی سنتی باوریا که شبیه کرلینگ است، در کانال یخ زده نایمفبرگ سپری کردند.

تازه‌ترین ویدیو