تصادف رانندگی در ایالت ایلینوی، بزرگراه را اسکناس باران کرد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصادف رانندگی در ایالت ایلینوی، بزرگراه را اسکناس باران کرد

در اثر تصادف یک خودرو فورد اسکیپ با یک وانت، در ایالت ایلینوی در ایالات متحده آمریکا اسکناس‌های یکی از خودروها در سراسر بزرگراه پخش شد. علت این حادثه که در روز سه شنبه (۲۳ ژانویه ۲۰۱۸) رخ داد، این بود که یکی از این خودورها یک دستگاه ویدئویی قمار را بطور غیرقانونی حمل می کرده است.

در اثر تصادف یک خودرو فورد اسکیپ با یک وانت، در ایالت ایلینوی در ایالات متحده آمریکا اسکناس‌های یکی از خودروها در سراسر بزرگراه پخش شد. علت این حادثه که در روز سه شنبه (۲۳ ژانویه ۲۰۱۸) رخ داد، این بود که یکی از این خودورها یک دستگاه ویدئویی قمار را بطور غیرقانونی حمل می کرده است.

حدود یک ساعت طول کشید تا پلیس ایالتی اسکناسها را از وسط بزرگراه جمع کند. پخش شدن اسکناسها عبور و مرور را مختل کرد. 

در این حادثه کسی صدمه ندیده است. پلیس راننده خودرو حامل ماشین قمار را بازداشت کرد.  

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست