ژاپن؛ برگزاری مراسم تطهیر در رودخانه شهر گیفو

ویدیوها. ژاپن؛ برگزاری مراسم تطهیر در رودخانه شهر گیفو

کرانه رود ناگارا در شهر گیفو در مرکز ژاپن روز یکشنبه شاهد برگزاری مراسم تطهیر بود. در این مراسم پیروان آیین شینتوشرکت کردند.

کرانه رود ناگارا در شهر گیفو در مرکز ژاپن روز یکشنبه شاهد برگزاری مراسم تطهیر بود. در این مراسم پیروان آیین شینتوشرکت کردند.

این مراسم هر ساله در آخرین روز سال برگزار می شود. پیروان با رفتن به درون آب تندرستی را برای سال نو آرزو می کنند.

تازه‌ترین ویدیو