برگزاری جشن سال نو در نیوزیلند

برگزاری جشن سال نو در نیوزیلند

ساکنان آوکلند در کشور نیوزیلند از نخستین ساکنان کره زمین هستند که به سال نو میلادی خوش آمد گفتند. آتش‌بازی سال نو بر فراز یک برج بلند برگزار شد. این مراسم ۵ دقیقه به طول انجامید و نزدیک ۳ هزار فشفشه برای آتش‌بازی بکار گرفته شد.

ساکنان آوکلند در کشور نیوزیلند از نخستین ساکنان کره زمین هستند که به سال نو میلادی خوش آمد گفتند. آتش‌بازی سال نو بر فراز یک برج بلند برگزار شد. این مراسم ۵ دقیقه به طول انجامید و نزدیک ۳ هزار فشفشه برای آتش‌بازی بکار گرفته شد.

تازه‌ترین ویدیو