حمله فیل به دو خودرو در چین

حمله فیل به دو خودرو در چین

یک فیل روز شنبه در استان یون‌نان واقع در جنوب غربی چین به دو خودرو حمله ور شد. در این سانحه هیچ فردی زخمی و آسیب ندیده است. در فیلم ویدئویی که توسط راننده داخل اتوبوس گرفته شده است، فیل با زدن ضربه، شیشه اتوبوس را می شکند. فیل مهاجم همچنین تلاش می کند تا اتوبوس را واژگون کند. پس از ناکام ماندن در واژگون کردن اتوبوس، فیل به سراغ خودرو دیگری که در فاصله دورتری قرار داشته حمله می کند.

یک فیل روز شنبه در استان یون‌نان واقع در جنوب غربی چین به دو خودرو حمله ور شد. در این سانحه هیچ فردی زخمی و آسیب ندیده است. در فیلم ویدئویی که توسط راننده داخل اتوبوس گرفته شده است، فیل با زدن ضربه، شیشه اتوبوس را می شکند. فیل مهاجم همچنین تلاش می کند تا اتوبوس را واژگون کند. پس از ناکام ماندن در واژگون کردن اتوبوس، فیل به سراغ خودرو دیگری که در فاصله دورتری قرار داشته حمله می کند.

تازه‌ترین ویدیو