رقابت های بین المللی بادبادک ها در تایوان

ویدیوها. رقابت های بین المللی بادبادک ها در تایوان

یک پارک در ساحل شرقی شهر سینجو تایوان روز شنبه میزبان جشنواره بین المللی بادبادکها بود. بادبادک ها در این مسابقات به شکل موجودات و شخصیت ها طراحی شده بودند.

یک پارک در ساحل شرقی شهر سینجو تایوان روز شنبه میزبان جشنواره بین المللی بادبادکها بود. بادبادک ها در این مسابقات به شکل موجودات و شخصیت ها طراحی شده بودند.

تازه‌ترین ویدیو