هند؛ جشنواره سالانه ستایش ایزد مارها

ویدیوها. هند؛ جشنواره سالانه ستایش ایزد مارها

دهها هزار هندو در استان شمالی «اوتار پرادش» هند در مراسم «نگ پانچامی» یا جشنواره نیایش «مارها» شرکت کردند.

دهها هزار هندو در استان شمالی «اوتار پرادش» هند در مراسم «نگ پانچامی» یا جشنواره نیایش «مارها» شرکت کردند.

جشنواره سالانه مار یا «نگ پانچامی» در روز پنجم دو هفته ای که به ماه کامل منتهی می شود و در ماه هندی «سوآن» یا «مانسون» برگزار می شود.

عبادت کنندگان در سراسر شهر، برگ بیلوا، آب و شیر به معابد هندو می آورند. در باور هندو این مواد قدرت احیاگر شیوا ایزد هندو را نمایندگی می کنند.

به دور گردن شیوا یکی از ایزدان آیین هندو، ماری تنیده است. بنابراین عاشقان شیوا با خوراندن شیر و غذا دادن به مارها در بیرون معابد به خدای مار احترام می گذارند و در راه او دعا می کنند.

در آیین های بودیسم و جین نیز مار دارای خاصیت ایزدی است. بودایی ها معتقدند که مار جان بودا را نجات داده است.

تازه‌ترین ویدیو