جاری شدن سیل در جنوب غربی چین خساراتی برجای گذاشت

ویدیوها. جاری شدن سیل در جنوب غربی چین خساراتی برجای گذاشت

بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق جنوب غربی چین به رانش زمین و قطع برق در منطقه منجر شده است.در مناطقی چون استان سیچوآن قطع درختان و حتی شکسته شدن شیشه های برخی ساختمانها گزارش شده است.

بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق جنوب غربی چین به رانش زمین و قطع برق در منطقه منجر شده است.
در مناطقی چون استان سیچوآن قطع درختان و حتی شکسته شدن شیشه های برخی ساختمانها گزارش شده است.

تازه‌ترین ویدیو