تازه ترین تصاویر هوایی از غرب موصل

تازه ترین تصاویر هوایی از غرب موصل

تازه ترین تصاویری که به وسیله پهباد از حومه موصل ضبط شده است از عمق فاجعه تخریب این شهر حکایت دارد. این تصاویر به ویژه شدت گرفتن تخریب مناطق غربی موصل را پس از درگیری های دو هفته اخیر به وضوح نشان می دهد. گروه «دولت اسلامی» همچنان در غرب موصل در برابر ارتش اتئلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا مقاومت می کند.

تازه ترین تصاویری که به وسیله پهباد از حومه موصل ضبط شده است از عمق فاجعه تخریب این شهر حکایت دارد. این تصاویر به ویژه شدت گرفتن تخریب مناطق غربی موصل را پس از درگیری های دو هفته اخیر به وضوح نشان می دهد. گروه «دولت اسلامی» همچنان در غرب موصل در برابر ارتش اتئلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا مقاومت می کند.

تازه‌ترین ویدیو