زن دونده ای که در مسابقه مارتن کمک گرفت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

زن دونده ای که در مسابقه مارتن کمک گرفت

زنی که نزدیک بود در پایان یک مسابقه ماراتن ۲۱ کیلومتری در فیلادلفیا به زمین بیافتد با کمک دیگران توانست خود را به خط پایان برساند. دو مرد دونده توقف کرده و با گرفتن بازوان وی تلاش کردند تا او را به خط پایان برسانند.

زنی که نزدیک بود در پایان یک مسابقه ماراتن ۲۱ کیلومتری در فیلادلفیا به زمین بیافتد با کمک دیگران توانست خود را به خط پایان برساند. دو مرد دونده توقف کرده و با گرفتن بازوان وی تلاش کردند تا او را به خط پایان برسانند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست